Elektronik Kart Üretimi ve Yazılımı
Makine Takip Sistemi ekranları ve ıot tabanlı kartlar

Amaç

Akıllı görselleştirme sistemi sizi makinelerinizle akıllı arayüzü sayesinde haberleştirerek aklınızdaki tüm soru işaretlerini giderir.

Detay

Günümüzde endüstride kullanılan dijital dönüşüm sistemleri gün geçtikçe büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Bu denli hızlı büyüme işletmelerin kendine özgü ihtiyaçlarını genelden özele doğru ilerleyen bir yapıyla artırmaktadır. Her endüstrinin dijital dönüşüm çalışmalarında farklı bir alt yapı ve kullanıcı arayüzüne ihtiyaç duyulması ise ürün geliştirme sürecinde zaman ve maliyet kaybına sebep olmaktadır. Bu çalışmada, Iot cihazlar aracılığıyla toplanan sensör verilerinin analiz edilerek görsel bir arayüz üzerinden kullanıcılara sunulması sağlanacaktır. Akıllı görselleştirme sistemi, modüler sensör kartına takılan sensörlerden toplanan verilerin otomatik oluşan arayüz üzerinden görüntülenmesine ve analiz edilmesine olanak tanır. Bu sistem sayesinde, yazılımcılara ve grafikerlere ihtiyaç duymadan kullanıcılar, veri işleme araçları ve analiz yazılımlarıyla kolayca etkileşim kurabilir. Sisteme takılan sensörlerin otomatik algılanarak sistem alt yapısına entegre olması sağlanır. Bu sayede, işletmeler uzmana ihtiyaç duymadan kendi IoT arayüzlerini ve veri işleme yöntemlerini belirleyebilirler. Geliştirilen sistemde matematiksel analizler; veri türü, hacmi, boyutları, kalıpları ve verilerin niteliğine göre yapılır. Sistemde kullanılan son teknoloji makine öğrenimi, sezgisel modeller geliştirerek kullanıcılara anlamlı görünümler ve veri ekranları sunmaktadır. Yapay zeka, kullanıcıların sonuçta elde etmek istedikleri verilere en uygun görselleştirme tekniğini belirleyerek rehberlik sağlar. Bu sayede, verilerin daha iyi anlaşılmasını olanak tanır. Sistem, arayüz üzerinden seçilen modele göre sensör verilerinin anormalitesini belirleyerek en iyi sonuçları elde eder ve istenilen durumlarda kullanıcılara uyarılar sunar.

Projenin Amacı Nedir?

Endüstriyel üretim yapan firmalar, üretim verilerinin analizi yaparak maliyetleri düşürebilir veya yeni gelir akış modeli bulabilirler. Ancak, işletme içerisinde farklı bilgi kaynaklarının çeşitliği ve kombinasyonu veri toplamayı ve bu verileri analiz etmeyi zor ve zaman alıcı hale getirmektedir. Bu nedenle, karar alma süreçlerini artırabilmek için daha iyi entegrasyon araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Endüstride dijital dönüşüm önemli bir konu haline gelmiştir. Ancak her bir sistem için ayrı kurulum alt yapısı ve zaman alıcı entegrasyon süresi sebebiyle işletmeleri daha yenilikçi tercihler yapmaya zorlamaktadır. Bu aşamada Akıllı görüntüleme sistemleri; endüstride verimliliği arttırmak, üretim hatalarını azaltmak amacıyla kullanılan son teknoloji modüler sistemler yapısındadır. Bu sistem işletmelerde zamandan tasarruf sağlayarak kayda değer verilerin işlenmesine ve analiz edilmesine olanak tanımaktadır. Geliştirilecek olan sistem üzerine takılan sensörler uzman kişi gerektirmeden verilerin matematiksel analizini yapabilecek ve topladığı dataları depolayarak otomatik oluşturulan akıllı arayüz üzerinden kullanıcılarına sunacaktır. Akıllı görüntüleme sistemi, herhangi bir kurulum maliyeti gerektirmeden sistem üzerine ihtiyaca göre entegre edilen sensör verilerinin anlık takibi ve analizi ekranda otomatik belirecek ve kullanıcılara öneriler, grafikler, analizler ve uyarılar sunacaktır. Geliştirilecek olan yapının entegrasonun kolay olması ve tak çalıştır özelliği sayesinde sistem için gerekli yazılımcı grafiker, teknisyen gibi ekonomik yük oluşturacak işçi maliyetlerini düşürecek ve buna bağlı elektronik malzeme ve server giderleri azalacaktır. Dijital dönüşüm aşamasında olan firmaların spesifik veri toplama ihtiyaçları sunulan sistemle birlikte kolaylaşacaktır.

Biraz Ayrıntıdan Bahsedelim

Endüstride ve diğer yaşam alanlarımızda bulunan tüm nesneler hakkında her zaman bilgi sahibi olamayabiliriz. Bu nesnelerden haber almak ya da yaşam döngülerine şahit olmak için sürekli gözlem yapmamız ve anlık kayıtlar tutmamız gerekmektedir. Bunun yanında, elde edilen verilerin raporlanması, analiz edilmesi ve bir sonuç çıkartılması gerekmektedir.  Söz konusu tüm işleri bizim için sürekli takip edecek, verileri depolayacak, uzak sunuculara iletecek ve anlık hizmet sunabilecek sistemin tamamını nesnelerin internetini (IoT) oluşturmaktadır.

Günümüz endüstrisinde, üreticilerin büyümek ve gelişmek için güvenilir fabrika verilerine ve eyleme geçirilebilir öngörülere ihtiyaçları vardır. Ancak bunun için yeterli alt yapıyı oluşturmak hem maliyetli hem de iyi düzeyde bilgi gerektiren bir durumdur. Spesifik olarak kurulmuş sistemler veri erişim sorunlarını büyük ölçüde çözmüş olsa da, bu verilerden iç görüler çıkarmak önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Analiz, analistlerin giderek karmaşıklaşan veri kümelerini ayrıştırmasını ve eklemesini gerektirir. Ayrıca bu tarz sistemleri işletmede kullanabilmek ayrı bir meziyet haline gelmiştir. imkanların sınırlı olması yeni nesil sistemlere olan ihtiyacı ortaya çıkartmıştır.  Bu tarz bir sisteme Api olarak adlandırılan program kullanıcı arayüzü örnek verilebilir. Kolay ve hızlı entegrasyonu ve bilgi birikimi gerektirmeyen yapısı bu sistemleri geleceğin teknolojisi haline getirmiştir. Uygulama programı arayüzü (API), yazılım uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir dizi rutin, protokol ve araçtır. Temel olarak, bir API yazılım bileşenlerinin nasıl etkileşimde bulunacağını belirtir. Ayrıca, grafik arayüzü (GUI) bileşenleri programlanırken de API’ler kullanılabilir. İyi bir API, tüm yapı taşlarını sağlayarak program geliştirmeyi kolaylaştırır. Daha sonra bir API programcısı blokları bir araya getirir. Google, Amazon, Microsoft gibi büyük firmalar, kullanıcılarının hızlı entegre olabilmesi için bu tip sistemleri geliştirmiştir. 

Geliştirilecek olan sistem sayesinde kullanıcıya sunulan elektronik kart üzerine ihtiyaca uygun takılan tanımlanmış her sensörden otomatik veri akışı sağlanacaktır. Bu verilerin akıllı sistemle depolanması, analiz edilmesi ve otonom bir şekilde görselleştirilmesi sağlanacaktır. Sistem bir adet IoT kontrol kartı ve web arayüzünden oluşacaktır. Web arayüzü sisteme takılan sensörlerle birlikte kendi kendini programlayabilir bir alt yapıya sahiptir. Kullanıcılara sunulan temel grafikler ve veri analizleri kullanıcılar tarafından seçenekler halinde değiştirilebilir ve yeni görsellerle sisteme alarmlar ve analiz yöntemleri tanımlanabilir. Sistemin etkin özelliği Iot tabanlı cihazın çoğu sensörle haberleşmesi ve kendi web arayüzünü kendi oluşturması üzerinedir. Bu oluşumun alt yapısında çalışan makine öğrenmesi algoritmaları kullanıcıların matematiksel analizleri sadece seçeneklerle kurmasına da imkan sunulacaktır. Bu işlev veri toplama ve analizi üzerine olan tüm fonksiyonların kolay bir arayüz üzerinden yönetimini sağlayacaktır.

Yaklaşımımız Nedir?

Bu nedenle, kullanıcıya eldeki görev bağlamında gerekli olan tüm bilgileri kapsamlı bir şekilde sunan akıllı bir görsel arayüz sağlamak giderek daha önemli hale gelmiştir. Bu yazıda, 3B çokgen kafeslerin görev odaklı araştırması için iki aşamalı bir konsept sunuyoruz. Yazma aracı, belirtilen arama hedefleriyle ilişkilendirmek için otomatik mesh segmentasyonu ve semantik bilgilerle manuel zenginleştirme kombinasyonunu kullanır. Bu bilgiler daha sonra çalışma zamanında modelin sunumunu eldeki göreve uyarlamak için kullanılır. Zenginleştirilmiş modelin keşfi, etkileşimli araçlarla da desteklenebilir. 3D lensler örnek olarak ele alınmıştır.

Sonuç Olarak Size Ne Katar?

Bu çalışmada, akıllı fabrikalar için verileri gerçek zamanlı olarak toplayan, analiz eden ve otonom bir yapıyla kullanıcıya görselleştiren, kablosuz bir IoT sistemi sunulmaktadır. Bu IoT uygulamasını oluşturacak yapı modüler ve üzerine takılan ihtiyaca uygun sensörden data aktaran bir elektronik karttan ve sisteme bağlı bir web arayüzünden oluşacaktır. Datalar kullanıcı müdehalesi  gerektirmeden serverlara aktarılacak ve sisteme entegre edilen sensörlere göre otonom oluşan grafikler ve görsellerle kullanıcılara aktarılacaktır. Geliştirilen çalışmanın tamamen kablosuz alt yapısı sayesinde işletmelere kısa zamanda hızlı entegrasyonun ve düşük maliyetinin olması sağlanacak ve fabrikalarda kritik veri toplanması gereken noktalarda öncelikli olarak kullanılabilecektir. Projenin konvansiyonel endüstriyel IoT sistemlerinden farkı, kendi arayüzünü oluşturan bir alt yapısının olmasıdır. Elektronik kart üzerine takılan yeni sensöre uygun bir veri toplama ağı oluşturan ve bu dataları depolayarak her seferinde yeni bir arayüz üzerinden kullanıcıya sunan teknolojik bir alt yapıdadır. Bu yapıyı kullanan işletmeler uzman bilgisi gerektirmeden istedikleri noktadan data toplayarak analiz yapabileceklerdir. Sistemin içerisinde sunulan matematiksel analiz modelleri kullanıcıların bilgi gerektirmeden sisteme algoritma tanımlamasına ve kendi görsellerini oluşturmasına da imkan sunmaktadır.

Bu gönderiyi paylaş
Bloglarımız
Doktorbalık Takip Sistemi
Koltuk Sensörü Takip sistemi