Barro – Avukat Yardımlaşma Uygulaması

Yazılım

Amaç

Bu Uygulama Avukatların İşlerini Kolaylaştıran Bir Yazılımdır.

Detay

Günümüzde yaşanan sorunlardan bir tanesi hızlanan yaşamımız ve bu durumun iş hayatını olumsuz yönde etkilemesidir. İş
sektöründe yetişmede zorlandığımız tüm aktiviteler müşterilerden olumsuz geri dönüşlere ve iş kayıplarına sebep
olabilmektedir. Ülkemizde avukatların karşılaştığı sorunlardan biri müvekillerin şehir dışında olan ve çözüme ulaştırılması
gereken hukuki dosyalarıdır. Zorunlu olarak yapılması gereken bu süreç gün içerisinde farklı işlerin yapılmasını engellemenin
yanında, zaman kaybı ve ciddi harcırah masraflarına sebep olabilmektedir. Dolaysıyla geliştirilecek olan “Barro” uygulaması
tüm Avukat, Stajyer Avukat ve Katiplerin ortak bir bilişim platformunda buluşmasını sağlayarak hukuki işlerin hızlı bir şekilde
çözümlenmesine katkı sağlayacaktır. Avukatlar, başka şehirlerde yapılacak hukuki tüm işlemleri Barro Uygulaması üzerinden
meslektaşları ve diğer platform üyeleri ile paylaşabilecektir. Söz konusu dosyaya yardımcı olmak isteyen kişiler ise ücreti
mukabilinde işin gerekliliklerini yerine getirecektir. Bu sayede hem hukuki sürecin hızlanması sağlanacak hem de gereksiz
maliyet ve zaman kayıpları ortadan kaldırılacaktır. Bu hususta ortaya çıkabilecek harcamalar milli sermayemizi destekleyerek
ülkemize geri dönüşünü sağlayacaktır.

Ülkemizde barolara kayıtlı 117 bin avukatın bulunduğu ve konuyla ilgili fizibilite çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda
masrafların en az %40 oranında azaltılabileceği ve hukuki sürecin hızlandırılarak ciddi zaman tasarruflarının elde edilebileceği
ön görülmektedir.

Günümüzde avukatların karşılaştığı sorunlardan biri müvekillerin şehir dışında olan ve çözüme ulaştırılması gereken hukuki
dosyalarıdır. Zorunlu olarak yönetilmesi gereken bu süreç gün içerisinde farklı işlerin yapılmasını engellemenin yanında, zaman kaybı ve ciddi harcırah masraflarına sebep olabilmektedir. Dolaysıyla geliştirilecek olan “Barro” uygulaması tüm doğruluğu kanıtlanmış Avukat, Stajyer Avukat ve Katiplerin ortak bir bilişim platformunda buluşmasını sağlayarak hukuki işlerin hızlı bir şekilde çözümlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu durumda sadece sürecin hızlanması değil projenin çıkış noktalarından biri olan avukatların şehir dışı giderlerinin de düşürülmesinde mobil uygulama çok büyük bir role sahip olacaktır. Bu amaca istinaden, ülkemizde bulunan 117 bin avukatın uygulamayı kullanarak bir iletişim ağı kurması, bu ağ içerisinde tüm hukuki süreçlerin hızlandırılması ve buna bağlı maliyetlerin düşürülmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında hukuki dosyaların çözüme ulaştırılması için gereken sürecin akış analizi Matlab/Simulink ve yazılım uygulamalarıyla analiz edilecek çalışan uygulama algoritmasının optimum çalışma performansına çıkartılması sağlanacaktır. Hukuki süreç yakından izlenerek sorunların ortadan kaldırılması için gereken aşamalar da yazılım algoritmasına eklenerek; tercih edilebilir kolay kullanımlı bir mobil uygulamanın sunulması sağlanacaktır.

Baro App Favicon

Bizimle Çalışmak İstermisiniz?